LINIA SERCA – Przewodnik po miłości

Zgodnie ze sztuką czytania z dłoni lub chiromancją, czyli techniką używaną do interpretacji osobowości, a nawet przyszłości osoby, każda linia na dłoni reprezentuje inny obszar w Twoim życiu. Takie czynniki jak wielkość lub kształt linii może wpływać na sposób rozumienia przyszłych zdarzeń w swoim życiu.

Jest to starodawna praktyka. Wiadomo, że Juliusz Cezar i Arystoteles opanowali sztukę chiromancji, a nawet Napoleon Bonaparte wielokrotnie prosił, aby odczytać linie na jego dłoni.

Położenie linii MIŁOŚCI: górna, poprzeczna linia na prawej ręce, bezpośrednio pod palcami.

2 linie serca, które są MNIEJ korzystne dla MIŁOŚCI

Krótka linia serca: oznacza zimną osobowość, niską wrażliwość i bardzo konfliktowe relacje miłosne
Powierzchowna linia serca: ujawnia silną tendencję do łamania serc i krótkich związków uczuciowych.
2 linie serca, które są BARDZIEJ korzystne dla MIŁOŚCI

Długa linia serca, z zakrzywieniem pod palcem wskazującym: ujawnia silną tendencję do romantycznego idealizmu, relacje miłosne z wielkim romantyzmem i wielką zmysłowością.
Długa linia serca, kończąca się potrójnym rozgałęzieniem: na ogół oznacza udane związki uczuciowe, i ludzi, którzy łatwo znajdują dopasowanych partnerów.